Darmowa dostawa od 199zł. Dowiedz się więcej

Brak produktów w koszyku.

RODO

M&M Marlena Szałapska
ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 5, 97-400 Bełchatów

Szanowni Państwo,
mając na uwadze treść art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1-88), niniejszym informujemy, że w świetle przepisów jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych.

Z danych potrzebnych do realizacji ww. obowiązku będziemy korzystać przez czas wykonania obowiązków; przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, a w zakresie wynikającym z przepisów – prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczonego przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona przez Państwa zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże konieczna do wykonywania łączącej umowy oraz realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego.