Darmowa dostawa od 199zł. Dowiedz się więcej

Brak produktów w koszyku.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym, mając na uwadze art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
s. 1-88),

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych i marketingowych, a nadto wyrażam zgodę na wysłanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany i potwierdzony przeze mnie adres e-mail przez:

M&M Marlena Szałapska

ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 5, 97-400 Bełchatów

NIP: 769-193-74-85

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż

Administratorem danych jest M&M Marlena Szałapska, ul. L. i M. Kaczyńskich 5, 97-400 Bełchatów, nr tel. 609 814 008, e-mail: bok@beryl.pl

  1. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia (przesyłania) newslettera i będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa.
  2. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, a w zakresie wynikającym z przepisów – prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczonego przetwarzania danych osobowych.
  3. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do podjęcia i przesyłania newslettera.
  5. Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

  1. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  2. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.